NFA Legal Counseling je spoločnosť pôsobiaca v oblasti sprostredkovania právnej pomoci. Úlohou spoločnosti je byť klientom k dispozícii a stáť na strane klienta pri riešení a presadzovaní jeho práv.

Výhodou služby je, že klient za nízky poplatok, môže získať právnika, ktorý by od neho v inom prípade zobral tisíce EUR. Samozrejme služba sa vzťahuje na prípady, ktoré nastanú po podpise zmluvy.

Spoločnosť pre svojich klientov sprostredkuje nasledujúce služby od bežného poradenstva, prípravy a kontroly kúpnopredajných zmlúv, až po riešenie problémov, ktoré môžu nastať, ako napr. komunikácia s dlžníkmi / veriteľmi, so zamestnávateľom / zamestnancom, s predajcom, pri dopravnej nehode. Pre SZČO a právnické osoby navyše ponúka zakladanie, zmeny a rušenie spoločností.

Napíšte nám

14 + 1 =